Skisse av NES Stand 2015

3d skisse av stand i planleggingsfase